Aktualitātes ERAF projektu pieteikumu otrā atlases kārtā

Šobrīd tiek īstenoti nepieciešamie priekšdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanā. Projekta darba grupa gatavo tehnisko dokumentāciju būvdarbu iepirkumam 6 nekustamā īpašuma objektos- mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, mācību darbnīcā Varšavas ielā 21A, kā arī dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23 un 25.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam profesionālās izglītības iestāžu attīstībai ERAF 3.1.1.1. ietvaros otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai tiek novirzīts finansējums 91 172 673 latu apmērā, ko veido ERAF līdzfinansējums 78 408 498 latu apmērā un nacionālais publiskais līdzfinansējums 12 764 175 latu apmērā. Tas nozīmē, ka valstī 11 profesionālās izglītības mācību iestādēs tiks pilnībā pabeigta infrastruktūras modernizācija un mācību iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš noteikts ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.martam. Ierobežotas projektu pieteikumu atlases kārtas pretendentu vidū ir izvirzīts arī Daugavpils Valsts tehnikums.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena