Īstenots Erasmus+ programmas projekts "Jauna pieredze maina dzīves"

sem school_logo

2020.gadā Daugavpils tehnikums sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195). Projekta ietvaros bija paredzēts nodrošināt mācību praksi ārvalstu uzņēmumos 21 tehnikuma izglītojamajam, 2 tehnikuma pedagogiem dot iespēju vadīt stundas kādā ārvalstu izglītības iestādē, kā arī nodrošināt 13 profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāti.

Lai arī Covid-19 izraisītā pandēmija ieviesa savas korekcijas – bija nepieciešams gan vairākkārt pārcelt mobilitāšu norisi, gan mainīt sadarbības partnerus un norises valstis, kā arī projekta pagarināšanas rezultāta arī piesaistīt jaunus projekta dalībniekus –, tomēr šo divu gadu laikā ir izdevies pilnībā īstenot visas paredzētās projekta aktivitātes un sasniegt visus projekta mērķus. Vēl vairāk – tehnikumam radās iespēja projektā ļoti veiksmīgi iesaistīt arī papildu dalībnieku, topošo frizieri, līdz ar to mācību prakse ārvalstīs kopumā tika nodrošināta 22 izglītojamajiem.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikumā tiek izvērtēts starptautisko projektu jomā sasniegtais

sem school_logo

2022.gada 31.maijā un 1.jūnijā Daugavpils tehnikuma Mendeļejeva ielas korpusā norisinājās starptautisko projektu rezultātu izvērtēšanas konference. Šī pasākuma laikā savā pieredzē, paveiktajā un ieguvumos no dalības starptautiskos projektos dalījās tehnikuma izglītojamie un pedagogi, kas 2021./2022.m.g. laikā bija piedalījušies kādā no starptautisko projektu aktivitātēm.

Lai gan paralēli šajā laikā tehnikuma Strādnieku un Bauskas ielas korpusos norisinājās cita starptautiska konference, tomēr arī projektu rezultātu izvērtēšanas konference bija labi apmeklēta – tajā kopumā piedalījās 53 tehnikuma pedagogi un izglītojamie. 31.maijs – šī diena bija veltīta izglītojamo mācību praksēm. Šajā mācību gadā izglītojamie uz ārvalstīm devās divu projektu ietvaros: profesionālās izglītības sektora projektā "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) un "Profesionālās kvalifikācijas pilnveide – stabila profesionālā dzīve" (Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000009189). Konferences laikā izglītojamie ne tikai dalījās savā pieredzē, bet arī salīdzināja ieguvumus vienas kvalifikācijas ietvaros no praktiskās pieredzes, kas gūta dažādās valstīs, analizēja plusus un mīnusus konkrētajām prakses vietām. Par lielāko mīnusu tika atzīts ilgais un sarežģītais ceļš līdz vairākiem uzņēmumiem, kur izglītojamie bija praksē – bet arī tā ir nākotnes darba dzīves ikdiena. Ļoti labas atsauksmes tika saņemtas par prakses vietu uzticību, ar kādu šie uzņēmumi uzņēma mūsu izglītojamos un kādus nopietnus darba uzdevumus uzticēja. Vairākiem no izglītojamajiem tika arī izteikts piedāvājums vai nu atgriezties konkrētajā uzņēmumā uz praksi nākamajā gadā (projekta ietvaros), vai arī saņemts darba piedāvājums pēc mācību pabeigšanas tehnikumā (loģistikas nozarē).

Lasīt tālāk ...

Projekta "Jauna pieredze maina dzīves" darba vērošana Portugālē

sem school_logo

No 01.05.2022. līdz 06.05.2022. kopā ar direktora vietnieku praktiskās apmācības jomā Igoru Ivanovu piedalījos Daugavpils tehnikuma Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) aktivitātēs Portugāles galvaspilsētā Lisabonā.

Projekta mobilitātes galvenais mērķis: izzināt izglītības programmas "Frizieru pakalpojumi" izglītojamo iespēju īstenot praksi Portugālē, nodrošinot praktikantiem profesijas apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu skaistumkopšanas pakalpojumu jomā; izzināt jaunāko tehnoloģiju lietojuma iespējas IKT nozarē.

Darba vērošanas sākumā projekta partnerorganizācijas „Eiropas projektu attīstības centrs" (EPD – European Projects Development) koordinatore iepazīstināja ar tā darbību – tas atbilstoši projektu mērķiem organizē praksi mācību centros vai uzņēmumos un viens no tā galvenajiem mērķiem ir attīstīt prasmes un ļaut praktikantiem likt lietā visas mācību laikā iegūtās zināšanas. Šī organizācija arī organizē mācību prakses Daugavpils tehnikuma IKT nozares izglītojamajiem, iespējamā praktiskās apmācības vietas apmeklēja arī direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs, kur viņam bija iespēja iepazīties ar dažādu IKT tehnoloģiju izmantošanu gan mācību, gan praktiskas apmācības procesā.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ praksē pirmo reizi piedalās pirmā kursa izglītojamais

sem school_logo

No 2022.gada 27.marta līdz 2022.gada 23.aprīlim Erasmus+ programmas KA1 pamatdarbības profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr.2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Vāciju, Šverīnu, devās trīs Daugavpils tehnikuma izglītojamie: Edgars Krjuks (FR-31), Nadežda Semjonova (FR-31) un Lukass Marcinkevičs (FR-11), viņus pavadīja angļu valodas skolotāja Jūlija Plečkena. Jāpiebilst, ka šī bija īpaša mobilitāte, jo pirmo reizi profesionālās izglītības sektora projekta mācību praksē piedalās pirmā kursa izglītojamais.

Izglītojamo mācību prakse noritēja vācu frizieru salonos Šverīnas pilsētā. Visas mācību prakses garumā izglītojamie pilnveidoja savas zināšanas un praktiskās iemaņas, sadarbojoties ar pieciem profesionāliem vācu frizieriem. Izglītojamos pārsteidza, ka meistari un klienti galvenokārt sazinājās tikai vācu valodā, jo tiem bija vājas angļu valodas zināšanas. Tomēr tas izglītojamajiem nebija šķērslis veiksmīgas komunikācijas nodibināšanai un klientu apkalpošanai salonā.

Lasīt tālāk ...

Enerģētikas un elektrotehnikas nozares topošie speciālisti teorētiskās zināšanas realizē Erasmus+ praksē

sem school_logo

No 2022.gada 28.marta līdz 2022.gada 15.aprīlim Erasmus+ programmas KA1 pamatdarbības profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr.2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Vāciju, Škoidicu, devās 2 Daugavpils tehnikuma izglītojamie: Pāvels Goloveckis (EM-41) un Jurijs Vībe (EM-41).

Izglītojamo mācību praksi nodrošināja organizācija „VITALIS", praksi vadīja galvenais elektrotehniķis Arons. Prakses vadītājs mācību prakses laikā sniedza izglītojamajiem vērtīgus ieteikumus un palīdzēja dažādās situācijās, kad tas bija nepieciešams. Visas mācību prakses laikā izglītojamie pilnveidoja lodēšanas prasmes, uzzināja elektriskās plāksnes izgatavošanas tehnoloģijas, kā arī īstenoja praksē Daugavpils tehnikumā apgūtās teorētiskās zināšanas: izglītojamie kopā ar studentiem no Polijas pirmo reizi izmēģināja savus spēkus saules paneļu un vēja turbīnu montēšanā, tādā veidā nodrošinot elektroenerģijas padevi netālu esošajai strūklakai. Tāpat mācību prakses laikā, izglītojamajiem darbojoties ar laika relejiem, pogām un tālvadības palaišanas sistēmām, tika nostiprinātas jau iepriekš apgūtās gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas.

Lasīt tālāk ...

Izglītojamo mācību prakse Lisabonā (Portugālē)

sem school_logo

2022.gada 6.februārī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Portugāli, Lisabonu, devās 2 Daugavpils tehnikuma topošie programmēšanas tehniķi: Dmitrijs Kopilovs un Anastasija Komisarova (PR‑41). Mācību prakse ilga 2 mēnešus – no 6.februāra līdz 8.aprīlim.

Mūsu izglītojamie dzīvoja kopā ar citu valstu izglītojamiem, kas deva viņiem iespēju pilnveidot savas svešvalodu zināšanas, dziļāk iepazīties ar citu valstu vienaudžiem. Šajā laikā Dmitrijs un Anastasija apmeklēja arī kultūrvēsturiskos objektus. Lielu iespaidu atstāja Lisabonas zoodārzs, okeanārijs, modernas mākslas muzejs, Roca rags, iespaidoja arī Portugāles pilsētas, pilis un pludmales.

Tomēr galvenais prakses mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās kompetences. Izglītojamie pielietoja un pārbaudīja savas mācību laikā iegūtās prasmes un zināšanas izvēlētajā programmētāja profesijā. Prakse tika piedāvāta Setūbalas skolas bibliotēkā. Sākumā izglītojamie izveidoja vienotas reģistrācijas formas skolēnu vecākiem, kas bija nepieciešamas datoru saņemšanai. To viņi veica WordPress sistēmā. Ar uzdevumu Daugavpils tehnikuma izglītojamie veiksmīgi tika galā.

Lasīt tālāk ...

Projekta "Jauna pieredze maina dzīves" darba vērošana Marseļā, Francijā

sem school_logo

No 2022.gada 20.marta līdz 26.martam Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne, izglītības metodiķe Dina Ļecka un projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa devās uz Marseļu (Francija), lai īstenotu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077195) aktivitāti.

Viens no projekta mērķiem ir izzināt Francijas profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un nodrošināt dalībniekiem inovāciju apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā. Projekta sadarbības partneri ir Lycee Marie Gasquet, Lycee Le Rocher, Lycee Polyvalent Saint-Louis.

Projekta pamatuzdevums bija plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: nodarbību hospitēšana, profesionālo programmu un metodisko izstrādņu izzināšana, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālās izglītības iestādēm, jaunāko IKT tehnoloģiju ieviešana un izmantošana profesionālajā apmācībā un mācību procesā kopumā, integrētā profesionālās svešvalodas mācīšana, kā arī dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošana, jaunu zināšanu un kompetenču iegūšana profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ projekts „Jauna pieredze maina dzīves": loģistikas darbinieku un programmēšanas tehniķu prakse Maltā

sem school_logo

No 2022. gada 13. februāra līdz 2022. gada 5. martam Erasmus+ programmas KA1 pamatdarbības profesionālās izglītības sektora projekta "Jauna pieredze maina dzīves" (Nr.2020-1-LV01-KA116-077195) ietvaros ārvalstu mācību praksē uz Maltu devās 5 Daugavpils tehnikuma 3. un 4. kursa izglītojamie: Inta Antoneviča (PR-41), Aleksandrs Ivanovs (PR-31), Iļja Silovs (PR-31), Valerija Greibo (LD-31), Sandra Soma (LD-31).

Prakses organizatore Maltā Roberta Serra parūpējās par izglītojamo pozitīviem iespaidiem gan par valsti, gan par tautu, gan par Maltas dabu un noteikti – par praksi.

Izglītojamajiem tika piedāvātas dažādas prakses vietas. Tā I.Antoneviča stažējās IT mācību centrā „Horizon 2000 Computer System&Horizon 2000 Computer Training Centre", kur viņa spēja izgatavot jauna EIKT produkta prototipu, veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas programmatūras vienībām nepieciešamajā apjomā, darboties pie dizaina veidošanas, rediģēšanas photoshop GIMP lietotnē, pie datortīklu uzdevumu, prezentāciju veidošanas, programmu testēšanas, defragmentēšanas, diska tīrīšanas, ļaunprātīgas programmatūras noņemšanas, pretvīrusu programmu atjaunošanas un Windows atjaunināšanas. Iļjas Silova un Aleksandra Ivanova uzdevumi tika saistīti ar sistēmas administrēšanu. Viņi nodarbojās ar privātās informācijas kārtošanu drošās vietās, valdības programmatūras instalēšanu un pārinstalēšanu. Sākumā darbs likās sarežģīts, bet tehnikuma izglītojamie veiksmīgi ar to tika galā.

Lasīt tālāk ...