Seminārs “Inovāciju akadēmija” Ogrē

18.un 19. oktobrī Ogres Valsts tehnikumā notika Latvijas profesionālo mācību iestāžu pašpārvalžu pārstāvju seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 30 mācību iestādes. Daugavpils Valsts tehnikumu pārstāvēja Katerīna Lukaševiča EG-31, Ligita Mažeiko EG-31 un parlamenta konsultante Inga Gļinska.

Lasīt tālāk ...

UNESCO nedēļas apskats

UNESCO nedēļas 2012 ietvaros Daugavpils Valsts tehnikumālaikā no 15.- 22.oktobrim tika īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Izstādīta izglītojoša izstāde par UNESCO un UNESCO programmām (mācību korpusos Strādnieku ielā 16 unMendeļejeva ielā 1).
  2. Īstenots izglītojošs seminārs skolotājiem par UNESCO programmām.
  3. Novadītas kultūras vēstures un vēstures mācību stundas, audzināšanas stundas veltītas UNESCO tematikai.
  4. Izveidota fotoreportāža par UNESCO Pasaules mantojumu Latvijā. Audzēkņu radošā darba grupa veidoja fotoreportāžu par Daugavas lokiem.
  5. Direktores vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs 17.oktobrī piedalījās pārskata par globālo monitoringu 2012 „Jaunieši un prasmes” atklāšanas un UNESCOAsociēto skolu projekta dalībskolu (2012- 2015) izsludināšanas pasākumā Rīgā.
  6. Noslēguma pasākums 22.oktobrī-UNESCO zināšanu spēle- breinrings 3.kursa audzēkņiem.EG-31 grupas komanda, apsteidzot TT- 31 grupu ar 1 punkta pārsvaru, ieguva 1.vietu. 3.vietā palika PR- 31 grupas komanda. 

    Lasīt tālāk ...

Konkursa „Ko Tu proti?” rezultāti

18. oktobrī Mendeļejeva ielas korpusā notika talantu konkurss „Ko Tu proti?”. Konkursa pamatmērķis bija atklāt jaunos, talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un atbalsts. Mūsu tehnikumā šis konkurss notiek jau vairākus gadus, un audzēkņu parlaments cer, ka izdosies to ieviest kā tradīciju. Šogad mēs varējām vērot 5 priekšnesumus. Savus talantus atklāja FR, EM, DT, KS, GP grupas. Dalībnieki prezentēja savas radošās spējas žanros: deja, dziesma, instrumentālā mūzika u. c. Tos vērtēja žūrija, kuru pārstāvēja trīs skolotājas un trīs audzēkņi no parlamenta.

Lasīt tālāk ...

Polijas delegācijas vizīte

23. oktobrī tehnikumā viesojās delegācija no Polijas, Elk pilsētas. Tikšanās laikā tika pārrunāti iespējamās sadarbības attīstības virzieni. Viens no jautājumiem bija sadarbība sporta jomā, jo mūsu sportisti no 31.janvāra līdz 2.februārim gatavojas piedalīties Polijas starptautiskajā mini futbola čempionātā starp vidusskolu skolēniem. Futbola čempionātā piedalīsies skolēni no Polijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā izstādē „Vide un Enerģija” Rīgā

No 18. līdz 21. oktobrim Ķīpsalā notika 8. starptautiskā enerģētikas, energo-efektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde „Vide un Enerģija 2012”, kurā šogad tika akcentēti energoefektivitātes, energoapgādes, vides tehnoloģiju un infrastruktūras uzlabošanas risinājumi un atjaunojamās enerģijas resursu efektīva izmantošana.

Apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem saules, vēja un citu dabas resursu efektīvā izmantošanā energoapgādē, ko piedāvāja uzņēmēji no Kanādas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Čehijas, Zviedrijas, Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas.

Lasīt tālāk ...

Ikgadējā starptautiskā konference vides izglītībā

19. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika ikgadējā starptautiskā konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: resursi un bioloģiskā daudzveidība”.

Konferences programma bija iedalīta plenārsēdē un stenda referātu (posteru) sesijā. Konferencē piedalījās Latvijas un Eiropas augstskolu, skolu, zinātniski – pētniecisko institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Lasīt tālāk ...

8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference

"Globāli dzīvot, eiropeiski domāt, vāciski runāt!"

Ar šo devīzi no 11. – 13. oktobrim Rīgā norisinājās 8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference, kurā piedalījās vācu valodas skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Šveices, Austrijas, Dānijas, Baltkrievijas, Krievijas un Somijas. Pateicoties tehnikuma direktores Ingrīdas Brokānes atbalstam, šajā konferencē piedalījās vācu valodas skolotājas Ļubova Deļmuhamedova un Jeļena Sardiko.

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas konkurss „American Day”

18. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika angļu valodas konkurss „American Day”. Pasākums bija veltīts skolēniem un audzēkņiem, ar mērķi rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, kā arī veicināt interesi un paplašināt zināšanas par ASV vēsturi un kultūru.

Konkursā piedalījās arī mūsu audzēkņi: Vjačeslavs Gorins (ATS-31), Linda Plahotnija (KV-21), Arturs Karmazins (L-21) un Valērija Kļenovska (TT-21) ar komandas nosaukumu „Pulse”. Parādot savas zināšanas ne tikai izzinošajos, bet arī radošajos konkursos, mūsu komanda ieguva 5. vietu.

Informāciju sagatavoja: Jūlija Plečkena