Virtuālā mobilitāte Igaunijā

picture 1

No 2021.gada 18.maija līdz 20.maijam Daugavpils tehnikuma skolotāji – frizieru apkalpošanas speciāliste Valentīna Saulīte, tērpu izgatavošanas speciāliste Ņina Rudze, angļu valodas skolotājas Jūlija Plečkena un Tamara Jegorova –, kā arī Projektu un ārējo sakaru nodaļas projektu koordinatore Tatjana Dimitriu Erasmus+ programmas projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros piedalījās virtuālajā mobilitātē Igaunijas lielākajā profesionālās izglītības centrā Ida-Virumaa apriņķī. Šajā centrā ir apvienotas vairākas skolas, kas atroda Johvī, Sillamaē un Narvā.

Virtuālās mobilitātes laikā tehnikuma skolotājiem tika piedāvāta iespēja apspriest modulāro programmu īstenošanu friziera un tērpu izgatavošanas speciālista kvalifikācijas iegūšanai ar igauņu kolēģiem; izpētīt, kā darba vidē balstītu mācību elementi tiek integrēti izglītības iestādes mācību programmās un kā DVB mācību sistēma darbojas Igaunijā; uzzināt, kā darba vidē tiek mācīta un lietota svešvaloda; izpētīt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” noslēgums

picture 1

2 gadu garumā Daugavpils tehnikumā tika īstenots Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekts “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr.2019-1-LV01-KA116-060226). 2019./2020. mācību gada un 2020./2021. mācību gada laikā Daugavpils tehnikuma audzēkņi devās praksē un kvalifikācijas praksē Eiropas Savienības valstu uzņēmumos, kur ir liela pieredze audzēkņu apgūstamajā profesionālajā sfērā, savukārt profesionālās izglītības skolotāji darba vērošanas laikā Eiropā stiprināja savas profesionālās iemaņas un paaugstināja kvalifikāciju.

Audzēkņu prakses un kvalifikācijas prakses ārvalstu uzņēmumos mērķa grupa – 19 audzēkņi: 5 programmētāji un datorsistēmu tehniķi (Portugāle, Itālija), 4 automehāniķi un elektrotehniķi (Vācija), 4 klientu apkalpošanas speciālisti (Spānija), 4 frizieri un tērpu izgatavošanas un stila speciālisti (Portugāle) un 2 transporta pārvadājumu komercdarbinieki (Itālija).

Lasīt tālāk ...

201494434 489729702128558_6012923761649484425_n


 

Daugavpils tehnikuma svešvalodu skolotāji piedalās tiešsaistes kursos Erasmus+ projekta ietvaros

picture 1

No 2021.gada 31.maija līdz 11.jūnijam Daugavpils tehnikuma angļu valodas skolotājs Oļegs Ostrovskis un angļu un vācu valodas skolotāja Maija Vasiļevska Erasmus+ projekta ietvaros piedalījās virtuālajā mobilitātē – kursos "Student-Centered Classroom" ("Uz skolēnu vērsta mācību pieeja"). Kursu slodze: 25 stundas (5 stundas: tiešsaistes nodarbības, 20 stundas: patstāvīgais darbs un rezultātu apspriešana).

Šos kursus mūsu pedagogiem vadīja zinoša un pieredzējusi angļu un spāņu valodas pasniedzēja, Katalonijas Atvērtās universitātes lektore Karolīna Kastro (Carolina Castro) no Spānijas. Kursi norisinājās big blue buttonplatformā, kuru pārsvarā izmanto augstskolās. Tāpat aktīvi tika izmantota interaktīvā platforma SLACK.com, kuru saziņai kursu ietvaros izmantoja pedagogi, šajā platformā tāpat tika ievietoti mācību materiāli, kā arī uzdevumi katram semināram. Kursu ietvaros tehnikuma pedagogi apguva šādas tēmas:

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikums uzņem viesi no Valgas profesionālās izglītības centra

204111388 398362704798987_5057206736560648246_n

2021. gada 15. jūnijā Daugavpils tehnikumā viesojās Veiko Ardels, Valgas profesionālās izglītības centra Loģistikas un transporta nodaļas vadītājs (Igaunija). Vizītes laikā viesis apskatīja Daugavpils tehnikumā pieejamo aprīkojumu, ko paredzēts izmantot praktiskās ievadapmācības laikā Valgas profesionālās izglītības centra un Daugavpils tehnikuma kopīgi īstenotās programmas ietvaros. Tiek plānots, ka jau septembrī apmācību programmā "Ritošā sastāva remontatslēdznieks" uzsāks pirmie izglītojamie. Daļu teorētisko mācību moduļu vadīs Valgas pedagogi, savukārt daļu teorētiski praktisko moduļu – Daugavpils tehnikuma pedagogi. Tāpat šo moduļu praktiskās daļas apguvi paredzēts īstenot Daugavpils tehnikumā, izmantojot pieejamo materiāli tehnisko bāzi, ko Igaunijas kolēģis novērtēja kā ļoti labu un motivējošu apgūt praktiskās iemaņas dzelzceļa jomā.

Lasīt tālāk ...

Skolotāji virtuāli iepazīst Itālijas izglītības sistēmu

picture 1

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas skolu sektora profesionālās pilnveides projekta "Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs" ietvaros no 2021. gada 18. maija līdz 4. jūnijam Daugavpils tehnikuma vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko un ekonomikas skolotājs Dmitrijs Sirotko piedalījās virtuālajā darba vērošanā uz ZOOM platformas bāzes itāļu profesionālajā skolā IPS "F.S. Cabrini" (Taranto, Itālija). Virtuālo vizīti un vispusīgu atbalstu nodrošināja IPS "F.S. Cabrini" profesionālās vidusskolas vācu valodas skolotāja un ERASMUS+ projektu koordinatore Anna Lokantore (Anna Locantore). Viņa prezentēja savu pilsētu, skolu, pastāstīja par izglītības un vērtēšanas sistēmu Itālijā. Sakarā ar to, ka Itālija robežojas ar Austriju un ļoti daudz jauniešu dodas strādāt uz ārzemēm, visās itāļu skolās mācību programmās tiek iekļauta profesionālās angļu un vācu valodas apguve.

Itālijas partnerskolas profesionālās izglītības galvenie virzieni ir ekonomika, komercdarbība un vadība, tūrisms, grafiskais dizains, audio un video virziens, ķīmijas un bioloģijas joma, kā arī svešvalodas. Skola ir aprīkota ar zinātniskām laboratorijām, modernām jaunākajām tehnoloģijām, multimediju valodu laboratorijām, grafikas laboratorijām un audio-video laboratorijām, kā arī piedāvā praktisku profesionālo orientāciju un mūsdienīgus mācību procesus ar mērķi nodrošināt kvalificētu izglītību.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikumā tiek prezentēts "ArtIn Future" projekts

201990362 963253994466759_3863399481744056339_n

2021. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 Daugavpils tehnikumā tiešsaistē ZOOM platformā norisinājās Erasmus+ projektu rezultātu izvērtēšanas starptautiskā konference, kuras ietvaros tās dalībnieki tika iepazīstināti ar jauno Erasmus+ programmas KA2 darbības projektu "ArtIn Future" (Nr.2020-1-DE02-KA226-VET-008138). Konferencē kopumā piedalījās 40 dalībnieki – gan ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri no 6 valstīm, gan arī Daugavpils tehnikuma vadība, skolotāji, darbinieki un audzēkņi.

Erasmus+ KA2 darbības projekts "ArtIn Future" tiek īstenots uzaicinājuma Covid-19 seku novēršanai ietvaros no 2021.gada marta līdz 2023.gada februārim. Projektā ir iesaistījušies 5 partneri no 4 valstīm, kas projekta īstenošanas rezultātā izpētīs vairākus ar mākslīgo intelektu saistītos jautājumus, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas šo jautājumu apskatīšanai izglītības programmu ietvaros. Projektā Vāciju pārstāv gan projekta koordinējošais partneris Internationaler Bund (IB), gan arī Drēzdenes Tehniskā universitāte, Austriju – BEST institūts (Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), Spāniju – pirmsskolas izglītības iestāde CEIP "Félix Cuadrado Lomas", savukārt Latviju – Daugavpils tehnikums. Tāpat konferencē piedalījās arī projekta asociētais partneris uzņēmums "Accenture Latvia", kura pārstāvis Staņislavs Hilčuks iepazīstināja konferences dalībniekus gan ar pašu uzņēmumu, gan arī ar mākslīgā intelekta lomu nākotnes attīstībā pasaulē.

Lasīt tālāk ...

Programmas "Latvijas skolas soma" norises Daugavpils tehnikuma audzēkņiem pavasara semestrī

picture 1

2020./2021.mācību gads ir jau trešais mācību gads, kopš visā Latvijā darbojas kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma". Pateicoties programmai, visiem Latvijas skolēniem tiek dota iespēja iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs. Programmas īstenošana nav apstājusies arī šajā sarežģītajā pandēmijas laikā, un tās aktivitātes veiksmīgi norisinājās arī Daugavpils tehnikumā.

Šī mācību gada 2. pusgadā Daugavpils tehnikuma 691 audzēknis programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros piedalījās dažādās kultūras un mākslas norisēs. 27 grupas noskatījās 12 dažādas filmas: "Homo Novus", "Dvēseļu putenis", "Zigfrīds Anna Meierovics", "Baiga vasara", "Es esmu šeit", "Baltu Ciltis", "Mūsu barikāžu laiks", "Sapņu komanda 1935", "Jelgava '94", "Bille", "Mammu, es tevi mīlu" un "Romeo un Džuljeta". Savukārt audzēkņi no 6 dažādām grupām ar interesi noskatījās Latvijas Nacionālā teātra izrāžu "Latvieši", "Klūgu mūks", "Bille" ierakstus, kā arī teātra izrādes "Vēsturisks mīlasstāsts "LV vs RU"" ierakstu.

Lasīt tālāk ...