Daugavpils tehnikums piedalās ritošā sastāva atslēdznieka programmas prezentēšanā Igaunijā 

2021.gada 2.jūnijā Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne piedalīsies Valgas profesionālās izglītības centra (Igaunija) rīkotajā informatīvajā pasākumā par jauno mācību programmu “Ritošā sastāva atslēdznieks”, kas rudenī tiks īstenota Valgas profesionālās izglītības centrā sadarbībā ar Daugavpils tehnikumu.

Lasīt tālāk ...

Izzinot Portugāli virtuāli…

lese

No 2021. gada 2. marta līdz 23. martam četru pēcpusdienu garumā 3 Daugavpils tehnikuma skolotāji – Jeļena Dideviča, Aleksandra Pomitkina un Oļegs Ostrovskis – Erasmus+ programmas projekta “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158) ietvaros piedalījās virtuālajā mobilitātē Portugāles Loules vidusskolā. Skola izmanto kompetenču pieeju izglītībā. (www.es-loule.edu.pt)

Virtuālās mobilitātes laikā tehnikuma skolotājiem tika piedāvāta programma, kuras laikā bija iespēja izzināt Portugāles izglītības sistēmu – sākot no pirmsskolas izglītības, pamatizglītības (kas ir sadalīta 3 posmos) līdz vidējai un profesionālajai izglītībai. Skolotāji salīdzināja Portugāles un Latvijas izglītības sistēmu, pievērsa uzmanību labās prakses piemēriem. Darba vērošanas laikā bija gan iespēja iepazīties ar vispārizglītojošo mācību priekšmetu plānu, gan arī izpētīt svešvalodu mācību programmu, jo īpaši iepazīstoties ar ārpusskolas aktivitātēm, kas veicina svešvalodu apguvi starpkultūru vidē.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikuma audzēkņi izzina latviešu teātra mākslu

4

Mācību gada otrajā semestri Daugavpils tehnikums turpināja īstenot programmas "Latvijas skolas soma" aktivitātes, piedāvājot audzēkņiem digitālajā vidē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs.

2021. gada pavasarī mūsu tehnikuma EM-21, DT-21, LD-11, KS-31 un LD-21 grupas audzēkņiem bija iespēja noskatīties vairāku Latvijas Nacionālā teātra izrāžu ierakstus:

"Latvieši" (J.Kļava, režisors T.Treinis). Jaunā dramaturģe Justīne Kļava kopā ar režisoru Tomu Treini piedāvā uz kanonisku tekstu – Merķeļa "Latviešiem" – palūkoties no paradoksālās un komiskās puses. Vai latvieši bija stūrī iedzīti nodzērušies nabadziņi, vai arī viltīgi mēģināja iežēlināt dižo Merķeli, kurš toreiz bija vien ideālu pārņemts vācbaltiešu jauneklis.

"Klūgu mūks" (I.Ābele, režisore I.Roga). Režisores Indras Rogas redzējumā "Klūgu mūks" runā par mūsu tautas raksturu, par nepieciešamību lūkoties debesīs un spēju sapņot, jo arī visneprātīgākie sapņi piepildās. Pat ja mūžs ir par īsu, lai pats sapņotājs to pieredzētu. Un tā arī ir dzīves jēga. "Ticēt un darīt – tas ir viss! Pieņemt, izturēt un nekrist izmisumā."

Lasīt tālāk ...

Iluzionisti Pecoli iepazīstināja audzēkņus ar burvju skatuves mākslas noslēpumiem

4

Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros aprīļa mēnesī Daugavpils tehnikuma KS-21, FR-21, PR-31 un AM-21 grupas audzēkņiem neierastākā veidā nodarbības "Iluzionisma teātris un muzejs "Mystero"" laikā burvju mākslinieki Dace un Enriko Pecoli (Pezzoli) iepazīstināja ar burvju skatuves mākslas noslēpumiem un šīs jomas attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē.

Virtuālais ceļojums bija ļoti aizraujošs un interesants. Audzēkņiem bija iespēja ceļot pa muzeja zālēm, darbnīcām un īpašām muzeja istabām, kas piepildītās ar vēsturi, burvību un brīnumiem. Viņi ieskatījās slavenā amerikāņu iluzionista Hudini atslēgu noslēpumu kambarī un uzzināja, kurš burvju mākslinieks pirmais izdomāja burvju kino trikus.

Audzēkņiem arī bija iespēja izzināt oriģinālās iluzionisma skatuves mākslas žanru daudzveidību un izteiksmes līdzekļus, viņi uzzināja, kāds bija pirmais populārākais burvju triks pasaulē, redzēja tā demonstrējumu, bija liecinieki cilvēka levitācijas iespējamībai un daļai no "trīsgalvainās Amazones džungļu puķes" ilūzijas.

Lasīt tālāk ...

Ķieģelīši karjeras plānošanai

121776002 380428833094581_8106951756718111095_n

Maija beigās pēc centralizēto eksāmenu nokārtošanas daudzi no audzēkņiem jau sāk gatavoties vasarai un plānot pludmales vai kafejnīcu apmeklējumu. Bet tiem, kam ir saglabājies vairāk spēka, gribētos atgādināt par iespēju konstruktīvāk plānot savu nākotni, parūpēties par savas karjeras pilnveidi. Šajā kontekstā minēsim divus aspektus.

Pirmkārt, mums turpinās un arī nākamajā mācību gadā turpināsies projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (ESF Nr.8.3.5.0./16/I/001), un Jums ir tiesības saņemt individuālas karjeras konsultācijas (IKK).

Ja Jūsu galvā rodas jautājumi, kuri var traucēt izbaudīt vasaras laiku, piemēram:

Lasīt tālāk ...


463c9b10-2217-46b1-a618-8a7705569d12 

Balso šeit