“Izaicinājumi jaunās Z paaudzes apmācībā”

Nr. NPJR-2016/10026

 

2017./2018.mācību gadā īstenots:

16 skolotāji no Lietuvas un Latvijas apguva labās prakses piemērus darbā ar Z paaudzes jauniešiem. 21.gadsimtu raksturo informācijas sabiedrības veidošanās, jo šodien visapkārt ir milzīgs informācijas apjoms un nebijuši zinātnes attīstības tempi. Viss apkārt mainās un skolai un skolotājam ir jāmainās līdzi. Mūsdienu skolotājam jāpieņem, ka mūsdienu jaunietis ir savādāks, jo vide, kurā viņš aug, ir savādāka. Viens no izaicinājumiem jaunajā projektā – skolā ieviest inovācijas: citas mācību metodes, darba formas, mainīt mācību vidi, lai sagatavotu jauniešus dzīvei un darbam sabiedrībā, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas.

Projekta vadošais koordinators ir Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola Lietuvā. Projektā iesaistījušās institūcijas no Lietuvas un Latvijas.

Projekta īstenošanas termiņš - 1 gads (2016.gada septembris - 2017.gada augusts).


Publikācijas:

Skolotāji no Lietuvas apgūst pieredzi darbā ar Z paaudzes jauniešiem

Skolotāji piedalās starptautiskā konferencē Lietuvā

Kopīgi izvērtēti projektu darba rezultāti