ESF logo_2017

 

 

 

 

 

 


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi:

2019./2020.māc.g.

Marts:

RTU Karjeras diena 2020

 

Februāris:

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skola 2020”

“Ēnu diena 2020” karjeras atbalsta projekta ietvaros

 

Decembris:

Karjeras atbalsta pasākums “Tech industry”

Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”

Mācību ekskursijas uz ”SCANIA Latvija”

 

Novembris:

Karjeras atbalsta pasākums „Biznesa inkubators”

Karjeras atbalsta pasākums „Gudrs ceļš”


Oktobris:

Ražīga karjeras iespēju diena

 

2018./2019.māc.g.

Jūnijs:

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Gudrā māja"

Karjeras pasākums “Mana karjera sportā”

 

Maijs:

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Daugavpils unikāli uzņēmumi” 2. cikls.

 

Aprīlis:

BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “AUTO 2019"

 

Marts:

Karjeras atbalsta pasākums „Jūras ceļš”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skola 2019”


Februāris:

“RTU Karjeras diena 2019”

“Ēnu diena 2019” karjeras atbalsta projekta ietvaros


Janvāris

Pasākums “Riski karjeras ceļā”

“Nāc mums līdzi, automehāniķis!”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas” Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”

„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”


Novembris

Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”

Pasākums „Gudrs ceļš”

“Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” dzelzceļa stacijā Grīva

Pasākums „Biznesa inkubators”

Pasākums „Latvijas enerģijas avoti”

Pasākums “Tech industry”

Izstāde BALTIC BEAUTY 2018


Oktobris

Pasākums „Design isle”

Pasākums “ Daugavpils unikāli uzņēmumi”

Pasākums “Karjeras iespēju diena”

Pasākums „Moderna enerģētika”

TT-41 grupas audzēkņu VID MKP “Silene” apmeklējums „Karjeras iespējas muitā” pasākuma ietvaros

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skats nākotnē”


2017./2018.māc.g.

BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA

Vide un enerģija 2017

“Karjeras iespēju diena”

Skats nākotnē

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis”

Izstāde BALTIC BEAUTY 2017

“Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis”

“Nāc mums līdzi, automehāniķis!”

Tech industry

Karjeras alternatīvas

“Ražots Latvijā”: Daugavpils skrošu rūpnīca.

„Jūras vārti”

„Nāc mums līdzi: IT speciālisti”

Karjeras pasākums “Mana karjera sportā”

„Nāc mums līdzi: IT speciālisti”-III

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Nāc mums līdzi: kosmētikas ražošana”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skola 2018”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Progresa dzinējs”

“RTU Karjeras diena 2018”

“Ēnu diena 2018”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “AUTO 2018"

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Riski karjeras ceļā”

Ekskursija uz liela tirdzniecības tīkla uzņēmumu

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “SkillsLatvija 2018”

Pasākums „Ražots Latvijā”. SIA „Zieglera mašīnbūve” apmeklēšana

Pasākums “Nāc mums līdzi: Elektromehāniķis”

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Gaisa vārti”.

“Biznesa gēns”

“Latvijas enerģijas avoti”

“Pirmais iespaids”

Dainas Kriviņas treniņseminārs “ROZĪNĪTE”

"Gudrā māja"